Vous êtes ici : Accueil > Giften en legaten

Artikels

  • Giften en legaten - Mai 2014

    Uw giften aan de vzw "Les Amis des Instituts Pasteur à Bruxelles" kunnen gestort worden op bankrekening 068-2117967-96 (IBAN : BE65 0682 1179 6796). Als erkende instelling voor wetenschappelijk onderzoek is onze vereniging sinds 1990 gemachtigd om fiscale attesten af te leveren voor elke gift van minimum 40€ per jaar. Indien u ons, naar wij hopen, wenst te helpen, met een schenking of legaat, raden wij u aan contact op te nemen met uw notaris : U kunt ook (...)