Vous êtes ici : Accueil > Vereniging > Historiek > Het Pasteurinstituut van Brussel > Verleden
Par : jcontent
Publié : 11 september 2011

Verleden

Het Pasteur Instituut van Brussel, aanvankelijk "Antirabiës- en Bacteriologisch Instituut van Brabant" genoemd, werd opgericht op 15 maart 1900 op initiatief van de Brabantse Provincieraad. De leiding van het Instituut werd toevertrouwd aan Dr. J. Bordet die in 1919 de Nobelprijs voor Geneeskunde ontving voor zijn baanbrekend immuniteitsonderzoek. In 1903 bekwam Dr. J. Bordet de toelating van Mevrouw L. Pasteur om de instelling "Institut Pasteur" te noemen. Het Instituut kreeg eerst de naam "Instituut Pasteur van Brussel" en later "Instituut Pasteur van Brabant". 

 
 
Het directeurschap van het Pasteur Instituut werd achtereenvolgens waargenomen door de Professoren Jules Bordet, Paul Bordet, Jacques Beumer, Frans De Meuter en Jean Content.
 
De onderzoeksactiviteiten die het Pasteur Instituut gedurende bijna een eeuw in de verschillende domeinen van de medische microbiologie en immunologie heeft ontplooid, hadden als doel nieuwe geneesmiddelen en vaccins te ontwikkelen voor de preventie en de behandeling van virale, bacteriële en parasitaire aandoeningen.
Tevens werd via innovatiegericht onderzoek gestreefd naar een verfijning van laboratoriumtechnieken voor de diagnostiek van infectieziekten.
 
Op 1 januari 1995 werd het Pasteur Instituut, ten gevolge van de Sint-Michiels akkoorden en de splitsing van de Provincie Brabant,

overgedragen naar de federale overheid, waar het tot 2008 ressorteerde onder het Ministerie van Volksgezondheid. In 2003 werd het Pasteur Instituut, na meer dan acht jaar fel protest van de Belgische en de internationale wetenschappelijke gemeenschap, ondergebracht bij het "Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid" (WIV) onder de naam "Departement Pasteur Instituut".

Omwille van de specifieke opdrachten, de naambekendheid, het roemrijk verleden en de internationale uitstraling van het Belgisch Pasteur Instituut, werd, in 2003, door de toenmalige Ministerraad een aantal maatregelen getroffen om zijn autonomie, zijn naam en zijn opdrachten te vrijwaren en zijn verdere ontwikkeling als herkenbare entiteit te waarborgen. Deze maatregelen werden onafgebroken bekritiseerd en aangevochten door de administratieve overheden en de directie van het WIV. Op 16 december 2007 werd andermaal met de steun van de wetenschappelijke gemeenschap een petitie gelanceerd om het Pasteur Instituut te redden. Deze petitie diende echter vroegtijdig stopgezet te worden. Inderdaad, op 20 december 2007 werd er een ministeriële beslissing genomen (als koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2008) waarbij de opdrachten en de naam van het Pasteur Instituut werden opgeheven. Hierdoor kwam er definitief een einde aan het voortbestaan van het Pasteur Instituut in België.