Vous êtes ici : Accueil > Vereniging > Historiek > Het Pasteurinstituut van Brussel > Enkele data
Par : jcontent
Publié : 11 september 2011

Enkele data

1900
Oprichting op 15 maart van het "Antirabiës- en Bacteriologisch Instituut van Brabant.
1900
Oppuntstelling van de complementbindingsreactie door J. Bordet.
1900
Productie van het antirabiësvaccin en het antidifterieserum.
1901
De nieuwe instelling neemt in maart 1901 tijdelijk haar intrek in de lokalen van het "Institut de Physiologie Solvay".
1903
Nieuwe naam : Instituut Pasteur van Brabant (IPB)
1906
Ontdekking van het causaal agens van kinkhoest door J. Bordet en O. Gengou.
1914
Productie van het antityfus- en gonovaccin.
1919
Bereiding, in samenwerking met Ruelens, van het Bordet-Ruelens antigeen.
1919
Oppuntstelling van de Bordet-Wassermann-reactie voor de serologische diagnostiek van syfilis.
1919
Toekenning van de Nobelprijs geneeskunde aan Jules Bordet voor zijn immuniteitsonderzoek.
1919
Eerste uitgave van het "Traité de l’Immunité dans les maladies infectieuses" van Jules Bordet.
1926
Productie van het kinkhoestvaccin en van antidifterie-anatoxine.
1927
Ontdekking door A. Gratia van een substantie met antibiotische werking.
1930
Start van de productie van het BCG-vaccin tegen tuberculose.
1934
Productie van tuberculines.
1935
Productie van antitetanusserum.
1936
Productie van tetanusanatoxine.
1942
Productie van antigangreenserum.
1948
Productie van het stafylokokken- en het choleravaccin.
1951
Oprichting van het nationaal centrum voor faagtypering en enterobacteriën.
1952
Oprichting van de dienst "Virologie".
1955
Oppuntsteling van epidemiologische en diagnostische methoden voor het bestrijden van de verspreiding van poliomyelitis.
1969
Belangrijke tussenkomst in de strijd tegen de wereldwijde cholera-epidemie door de productie van vaccins.
1975
Oppuntstelling van een performante immunofluorescentietest voor de diagnostiek van toxoplasmose.
1979-1983
Oprichting van een laboratorium voor de detectie van mutagenen en carcinogenen
1980
Eerste moleculaire klonering van het gen van humaan beta interferon (met Dr. W. Fiers en E. De Clercq)
1982
Eerste moleculaire klonering van het gen van humaan Interleukine-6, een substantie die een fundamentele rol speelt in het immunitair afweersysteem (met Dr. W. Fiers en E. De Clercq)
1982
Verhuis van de laboratoria naar Ukkel van 1982 tot 1989
1983
Het Instituut Pasteur van Brabant wordt nationaal referentiecentrum voor mycobacteriën (tuberculose), faagtypetring, hepatitis en botulisme (voedselintoxicaties)
1983
Oprichting van de AIDS eenheid in het IPB
1985
Het Instituut Pasteur wordt één van de 8 nationale AIDS-referentielaboratoria
1987
Stopzetting van de productie van sera en vaccins ten gevolge van een beslissing van de Provincie Brabant
1989
Klonering en sekwentiebepaling van een belangrijk gen voor de dignostiek van tuberculose en de vaccinatie
1989
Vaccinatiecampagne bij de vos met een recombinant anrirabiësvaccin
1995
Het Instituut Pasteur wordt overgeheveld naar het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
1995
Het Pasteur Instituut wordt nationaal refentiecentrum voor aminoglycosideresistentie
1995-1996
Belangrijke verwezenlijkingen inzake de DNA-vaccinatie tegen tuberculose en toxoplasmose
1999
Uitroeiing van rabiës in België door toediening van een oraal recombinant vaccin bij de vos