Vous êtes ici : Accueil > Vereniging > Inleiding > Inleiding
Par : jcontent
Publié : 25 mei 2014

Inleiding

 

De vzw "Les Amis de l’Institut Pasteur de Bruxelles" werd op 25 september 1943 opgericht door Professor Jules Bordet, eerste Belgische Nobelprijs Geneeskunde in 1919 voor zijn baanbrekend immuniteitsonderzoek en eerste directeur van het Pasteur Instituut van Brussel.
Sinds haar oprichting en tot 2008, had deze vereniging als doel de activiteiten van het Pasteur Instituut van Brussel met alle middelen te steunen, en er het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen, in het bijzonder het onderzoek op het gebied van infectieziekten, sera, vaccins en immuniseringsmethodes (artikel 3 van de oorspronkelijke statuten).
 
 
De Raad van Bestuur bestond, naast Professor Jules Bordet, uit volgende stichtende leden: Félicien Cattier, voorzitter van de Universitaire Stichting en van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, Baron Robert Gendebien, industrieel, Octave Gengou, hoogleraar aan de Université Libre de Bruxel­les, Prins Albert de Ligne, Emile Marchal, erehoogleraar aan het Institut Agricole van Gem­bloux, Ernest Rénaux, hoogleraar aan de Université Libre de Bruxel­les, Jérôme Rodhain, directeur van de School voor Tropische Geneeskunde, Robert Rutteau, bestendig afgevaardigde, voorzitter van de bestuurscommissie van het Pasteur Instituut van Brussel, Ernest-John Solvay, industrieel, Emile Tournay-Solvay, industrieel, Victor Van Straelen, directeur van het Museum voor Natuurwetenschappen, Louis Wodon, eresecretaris van het Huis van de Koning en Paul Bordet, directeur van het Pasteur Instituut van Brussel.
De ministeriële beslissing (december 2007), waarbij alle opdrachten van het PIB werden opgeheven (K.B. van 20 december 2007), stelde definitief een einde aan het voortbestaan van het Pasteur Instituut in België en hypothekeerde tevens de initiële doelstellingen van onze vereniging. Niettemin hebben wij de beslissing genomen om, overeenkomstig de wilsuiting van onze erflaters en schenkers, onze steun aan het medisch en wetenschappelijk onderzoek inzake microbiologie en infectieziekten verder te zetten. In samenwerking met de Directie van Internationale zaken,Direction des Affaires Internationales (DAI),van het Institut Pasteur te Parijs (IPP) hebben wij de doelstellingen van onze vereniging geherdefinieerd (nieuw artikel 3 van onze statuten. Dit maakt het mogelijk om onze opdrachten verder te zetten.
Zij heeft als doel het fundamenteel microbiologisch en immunologisch onderzoek te steunen dat uitgevoerd wordt in het raam van een internationale samenwerking tussen vorsers in België en onderzoekers van het "Institut Pasteur" en/of van het Internationaal Netwerk van Pasteur Instituten",Réseau international des Instituts Pasteur (RIIP).

De activiteiten van onze vereniging spitsen zich toe op het toekennen van een aantal beurzen aan jonge vorsers en het ondersteunen van het fundamenteel onderzoek dat in het raam van een internationale samenwerking met het RIIP wordt uitgevoerd.
De Raad van Bestuur wordt momenteel voorgezeten door Lise Thiry, emeritus hoogleraar aan de Université Libre de Bruxelles" (ULB) en eredepartementshoofd van het Pasteur Instituut van Brussel.