Vous êtes ici : Accueil > Vereniging > Doelstellingen > Doelstellingen
Par : jcontent
Publié : 25 mei 2014

Doelstellingen

 

De vereniging heeft als doel het fundamenteel microbiologisch en immunologisch onderzoek te steunen dat in het raam van een internationale samenwerking wordt uitgevoerd tussen vorsers in België en onderzoekers van het "Institut Pasteur"en/of van het "Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP")
 
Zij kan alle handelingen stellen die volledig of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doelstelling, tot de ontwikkeling ervan bijdragen of er de verwezenlijking van vergemakkelijken; zo kan zij o.m. onbeperkt beurzen of prijzen toekennen, wedstrijden of colloquia organiseren, subsidies verlenen ter financiering van het uitwisselen, het uitsturen en het verwelkomen van onderzoekers van instituten die lid zijn van het "Réseau International des Instituts Pasteur" en van onderzoekslaboratoria in België.
 
 
Zij kan alle nuttige roerende en onroerende goederen te huur stellen en alle nodige menselijke, technische en financiële middelen aanwenden. Zij kan ook haar medewerking verlenen aan of zich interesseren voor activiteiten die gelijkaardige doelstellingen beogen. Zij smeedt banden met andere instellingen. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de aard en de wijdreikte van de doelstellingen van de vereniging te interpreteren (Artikel 3 van de statuten)