Vous êtes ici : Accueil > Activiteiten > Huidige activiteiten > Andere financieringsmogelijkheden > Andere financieringsmogelijkheden
Par : jcontent
Publié : 25 mei 2014

Andere financieringsmogelijkheden

 

De vereniging kan de aankoop van toestellen en laboratoriumuitrusting financieren, voor zover het gaat om noodzakelijke elementen voor de verwezenlijking van een samenwerkingsproject tussen een Belgisch laboratorium en een Instituut dat deel uitmaakt van het RIIP. Het RIIP omvat elk Instituut dat de status van geassocieerd lid van het RIIP geniet en niet in België gevestigd is.
 
Aanvragen dienen te omvatten: 
 
1. een kostenraming
2. een verantwoording voor de aankoop in het raam van het samenwerkingsproject
3. een korte beschrijving van het onderzoeksproject.

 

Voor aanvragen die het basisbedrag overschrijden is de tussenkomst vereist van een erkend organisme dat instaat voor de financiering van het wetenschappelijk onderzoek.

 
De vereniging kan in de reiskosten tussenkomen (zie ook Artikel 1 van de Reglement op de Onderzoeksbeurzen), voor zover deze verband houden met het onderzoeksproject.
 
Werkingskosten worden in geen enkel geval door de vereniging gefinancierd.