Vous êtes ici : Accueil > Giften en legaten > Giften en legaten
Par : jcontent
Publié : 25 mai 2014

Giften en legaten

Uw giften aan de vzw "Les Amis des Instituts Pasteur à Bruxelles" kunnen gestort worden op bankrekening 068-2117967-96 (IBAN : BE65 0682 1179 6796).
 
Als erkende instelling voor wetenschappelijk onderzoek is onze vereniging sinds 1990 gemachtigd om fiscale attesten af te leveren voor elke gift van minimum 40€ per jaar.
 
Indien u ons, naar wij hopen, wenst te helpen, met een schenking of legaat, raden wij u aan contact op te nemen met uw notaris :
 
U kunt ook volgende formule invullen :
 
"Ik schenk aan de vzw "Les Amis des Instituts Pasteur à Bruxelles", met zetel in 1640 Sint-Genesius-Rode, Simonnelaan, 5, (de som van ... €) of …(hier roerende of onroerende goederen vermelden)".
 
U kunt deze formule aanvullen met de vermelding :
 
"Ik wens dat dit legaat zal aangewend worden voor ..... (hier volgt dan een onderzoeksdomein naar uw keuze uit de fundamentele onderzoeksthema’s van de Pasteur Instituten".
 
Raadpleeg, in geval van twijfel, uw notaris en beslis samen met hem hoe u best uw testament opstelt.
 
UW GIFTEN, SCHENKINGEN EN LEGATEN BETEKENEN EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE TOT DE ONTWIKKELING EN HET BEHOUD VAN EEN ORIGINEEL MEDISCH ONDERZOEK VAN HOOG NIVEAU IN ONS LAND EN IN DE PASTEUR INSTITUTEN. UW VRIJGEVIGHEID ZAL VOOR ONZE ONDERZOEKERS EEN REELE STEUN BETEKENEN EN EEN GEWAARDEERDE AANMOEDIGING.
 
Aarzel niet met ons contact op te nemen
 
Jean Content - Afgevaardigd bestuurder-Tel. 02-358.17.00 - jean.content@telenet.be
Louis Schoofs - Bestuurder -Tel. 016-76.62.06 - schoofs.louis@telenet.be